PIĘĆ ETAPÓW RADYKALNEGO WYBACZANIA

Pięć etapów Radykalnego Wybaczania

Nieważne, jaką postać przyjmie technika Radykalnego Wybaczania – czy to będzie
warsztat, trzynaście kroków, arkusz czy ceremonia, każda z tych metod ma za zadanie
przeprowadzić cię przez pięć zasadniczych etapów. Oto one:

1. Opowiedz swą wersję zdarzenia

Na tym etapie ktoś dobrowolnie i ze współczuciem wysłuchuje naszego opowiadania i uznaje je
za naszą prawdę w danej chwili (jeśli wypełniamy arkusz, tą osobą możemy być my sami).
Skłonienie kogoś do wysłuchania naszej historii „na żywo” to pierwszy i podstawowy warunek
uwolnienia się od problemu. Tak jak pierwszym krokiem do uwolnienia się od świadomości
ofiary jest przeżycie jej w pełni, tak konieczne jest dokładne przedstawienie swojej wersji
zdarzenia z punktu widzenia ofiary bez żadnych duchowych interpretacji. Dokonamy ich na
etapie czwartym.

Pamiętaj, że masz prawo do opowiedzenia swojej historii w całkowicie subiektywny sposób. Możesz
być tak bardzo niesprawiedliwy i osądzający jak chcesz.


2. Wyraź swoje uczucia

To bardzo ważny etap, który wielu tzw. uduchowionych ludzi chce pominąć, sądząc, że nie
powinni mieć „negatywnych” odczuć. Stosują w ten sposób klasyczne wymazanie z pamięci i
nie rozumieją najważniejszego – że autentyczna moc tkwi w naszej zdolności odczuwania, dzięki
czemu jesteśmy w pełni ludźmi. Tylko wówczas, gdy pozwolimy sobie na dostęp do własnego
bólu, może rozpocząć się proces uzdrawiania – który w głównej mierze jest podróżą
emocjonalną. Jednak nie musi to być wyłącznie poczucie bólu. Zdumiewające, że schodząc w
dół przez kolejne warstwy emocji i przeżywając autentyczne cierpienie, bardzo szybko
odzyskujemy spokój, radość i poczucie wdzięczności.

3. Porzuć dawną interpretację

Na tym etapie przyglądamy się, jak zaczęła się nasza historia i w jaki sposób nasza interpretacja
zdarzeń doprowadziła do powstania (błędnych) przekonań, które zdeterminowały nasz osąd o
sobie samych oraz nasz tryb życia. Kiedy zdamy sobie sprawę, że wszystko to było nieprawdą,
że to tylko nasze ego usiłowało podtrzymywać w nas świadomość ofiary, zdobędziemy
siłę, by uwolnić się od tych przeświadczeń i uzdrowić swoje życie.

Również na tym etapie możemy przećwiczyć odczuwanie silnego współczucia dla osoby, której
mamy wybaczyć, i zrozumieć, że życie bywa trudne, ludzie są niedoskonali, ale każdy stara się
postępować jak najlepiej potrafi, uwzględniając to, co mu zostało dane. Wiele z tych zachowań
można określić mianem tradycyjnego wybaczania; niemniej jest ono ważne jako pierwszy krok i
sprawdzenie poczucia rzeczywistości. W końcu większość naszych problemów ma źródło we
wczesnym dzieciństwie, gdy zdawało się nam, że cały świat obraca się wokół nas i że
wszystkiemu jesteśmy winni.

Teraz możemy zrezygnować z tej dziecięcej podatności na zranienia.
Wystarczy spojrzeć na świat z perspektywy człowieka dorosłego i skonfrontować swoje wewnętrzne
dziecko z prawdą, że to, co się zdarzyło (lub nie zdarzyło), różni się od naszych interpretacji.
Zadziwiające, jak wiele naszych opowieści zdaje się nie mieć sensu, gdy się im dokładniej przyjrzeć.
Jednak rzeczywista wartość tego etapu polega na rym, iż uwalniamy się od przywiązania do swojej
interpretacji zdarzeń i możemy rozpocząć transformację wymaganą na następnym etapie.

4. Przyjmij nową perspektywę

Teraz zmieniamy swój kąt widzenia tak, byśmy zamiast postrzegać sytuację jako tragiczną, byli
gotowi zauważyć, że dokładnie tego chcieliśmy doświadczyć, ponieważ przyczynia się to do
naszego rozwoju. W tym znaczeniu sytuacja jest doskonała. Czasem zdołamy od razu zauważać
ten dar i wyciągać z niego naukę. Najczęściej jednak trzeba zrezygnować z potrzeby zrozumienia
wszystkiego i poddać się myśli, że dar jest ukryty w każdej sytuacji, czy możemy to zrozumieć,
czy nie. To właśnie przez ten akt zaakceptowania naszego niezrozumienia uczymy się miłości i
otrzymujemy dar całkowitego Radykalnego Wybaczania.

5. Zastosuj proces zmiany

Kiedy już pozwolimy sobie dostrzec doskonałość sytuacji, musimy zaakceptować tę zmianę na
poziomie każdego z naszych ciał. Oznacza to włączenie jej do ciał fizycznego, mentalnego,
emocjonalnego i duchowego, tak by stała się integralną częścią nas samych. Podobnie jest z
zachowywaniem na twardym dysku wykonanej na komputerze pracy. Tylko wtedy zmiana
będzie trwała.

Uważam, że technika oddechowa satori jest doskonałym sposobem całkowitego przyswojenia
radykalnych zmian bez względu na to, czy wykonuje się ją w czasie warsztatów, czy wkrótce po
ich zakończeniu. Chodzi o świadome ciągłe oddychanie w pozycji leżącej przy głośnej muzyce
Przy pracy z arkuszem zastosowanie zmian zachodzi dzięki pisaniu i głośnemu odczytywaniu
stwierdzeń. Stosując metodę trzynastu kroków, słownie wyrażamy afirmację, że dostrzegamy
doskonałość. W czasie ceremonii, ustawieni początkowo na obwodzie koła, wychodzimy
naprzeciw siebie. Spotykając osobę, która cierpiała z podobnego powodu co my, wyrażamy
sobie wzajemne współczucie. Rytuał wybaczania, ceremonia i oczywiście muzyka są bardzo
wskazanymi narzędziami akceptacji.

Pięć etapów niekoniecznie następuje w tej kolejności. Bardzo często przechodzimy przynajmniej
przez niektóre – jednocześnie poruszamy się stale od jednego etapu do drugiego po kole lub
spirali.

Fragment pochodzi z książki COlina Tippinga „Radykalne wybaczanie”.

 

Top