CZTERY KROKI RADYKALNEGO WYBACZANIA

CZTERY KROKI RADYKALNEGO WYBACZANIA

(opis techniki pochodzi z książki Colina Tippinga „Radykalne Wybaczanie”)
Kiedy zauważysz, że osądzasz, oszukujesz sam siebie lub chcesz zmienić sytuację, wykorzystaj ten proces, by sprowadzić swoją świadomość do teraźniejszości, uwolnić się od iluzji i połoączyć się z duchową prawdą.

KROK PIERWSZY – „POPATRZ CO STWORZYŁEM”

Ten krok przypomina nam, że sami tworzymy swoją rzeczywistość. Robimy to, by uzdrowić siebie, nie obwiniaj więc innych, ani siebie o to, co się dzieje, ponieważ to, co się właśnie dzieje zaplanowała Twoja dusza, by Ci dać okazję do uzdrowienia.
Ludzie skłonni do szybkiego osądzania często stosują ten krok by siebie pognębić „popatrz co stworzyłem, muszę być okropnym człowiekiem”. Nie wpadnij w tę pułapkę, bo pogrążysz się w iluzji.

KROK DRUGI – DOSTRZEGAM SWOJE OSĄDY I KOCHAM SIEBIE ZA NIE

Ten krok uświadamia nam, że jako istoty ludzie automatycznie dołączamy do tego co się dzieje całe mnóstwo osądów, interpretacji, pytań i przekonań. Naszym zadaniem jest zaakceptowanie niedoskonałości naszej ludzkiej natury i pokochanie siebie za to, że wydajemy te sądy. Również ten, który mówi, że musimy być źli i słabi duchowo, jeśli stworzyliśmy taką rzeczywistość. Nasze sądy są częścią nas samych, musimy je więc kochać tak, jak kochamy siebie. Dzięki temu zrozumiemy co się dzieje w naszym ciele i umyśle i co nas łączy z teraźniejszością poprzez nasze uczucia, a wtedy energia zmieni się bardzo szybko i będziemy mogli przejść do trzeciego i czwartego kroku tej techniki.

KROK TRZECI – JESTEM GOTÓW DOSTRZEC DOSKONAŁOŚĆ W TEJ SYTUACJI

Gotowość wyraża istotę każdego procesu wybaczania, zarówno pozornego, jak i radykalnego. Można to porównać do pobożnego oddania się boskiemu planowi i gotowości pokochania siebie za to, że nie potrafimy dostrzec planu.

KROK CZWARTY – WYBIERAM MOC SPOKOJU

Ten krok jest konsekwencją wszystkich poprzednich. Akceptując fakt, że boska wola ujawnia się przez tę sytuację i że to, co wydaje się dziać, może być iluzoryczne, wybieramy odczuwanie spokoju i wykorzystywanie siły spokoju, bez względu na to, jakie zadania mamy do wykonania. Odnajdujemy siłę spokoju, kiedy jesteśmy w pełni obecni, nasze działania są klarowne, jesteśmy w pełni świadomi swoich uczuć i gotowi zrobić wszystko, co zostanie nam przeznaczone.

Top